S. S. İstanbul Ayakkabıcılar Aykosan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Tarihçe

Ayakkabı sanayii, çalışmalarını yıllardır dağınık ve sağlık şartlarından yoksun bir biçimde, içine dönük olarak sürdürmektedir.
Bu nedenlerle gelişme imkanı bulamamış ve çağdaş teknolojiden yararlanamamıştır. Yurdumuzda 270.000 kişinin istihdam edildiği iş kolumuz, istihdama olan önemli katkısı yanında, milli ekonomimize katkısı ve sosyal hayatımıza olan etkileri ile de çok önemü bir yere sahiptir. Bu potansiyel içinde İstanbul ayakkabıcıları, ülkemizdeki tüm üretimin %69'unu, istihdamın ise %40'ını bünyesinde toplamıştır.
Yukarıda sözü edilen sorunlara rağmen, bu rakamlardan, Türkiye geneline göre daha modern ve verimli bir çalışma düzeni içinde olduğumuz görülmektedir. Böylece İstanbul dışındaki ihtiyaçlara da cevap vermekte ve gerçekleşen ihracatın büyük bir bölümü İstanbuldan yapılmaktadır.1984 yılı tüm deri mamulleri ihracatımız Devlet İstatistik Enstütüsü rakamlarına göre $350.000.000.-olmuştur. Hedefimiz ise l Milyar Dolardır. Ancak bunları sağlayan sektörümüz şu anda çok sıkışık, yetersiz mekanlarda çalışmaktadır.Şehir merkezinde olmamız da eklenince gelişen teknolejiye ayak uyduramamamızın faktörleri ortaya çıkmaktadır. Diğer tarttan, gerek jstanbul Nazım Plan Bürosu, gerekse İstanbul Anakent Belediyesi pîan ve programları içinde, şehir merkezindeki imalathanelerin kaldırılması kararını almışlardır.
İstanbul Anakent Belediyesinin imalatçı sanatkarlar için Mahmutbey, İkitelli'deki araziyi Küçük Sanayii Siteleri arazisi olarak tahsis etmesinden sonra Büyük Şehir Meclisi'nden de onaylı karar çıkmıştır. Bunun üzerine üyelerimiz için bu yörede küçük sanayi sitesi yapmak üzere hazırlıklara başlamış ve süratle kooperatifimizi kurmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara gelince; Yer tahsisi için müracaat ettik ve Anakent Belediyesince 340.000 metrekarelik bir arazi kooperatifimize ayrıldı.İstimlak için Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü istimlak çalışmalarına başladı. Bir taraftan istimlak çalışmaları sürdürülürken, diğer taraftan kooperatif olarak harita, avan proje ve maket çalışmalarımızı yaptık.
Elinizdeki katalogda sitemizi bir kent ölçeğinde tasarlayıp projelendiren, konusunda tecrübeli Yüksek Mimar Mühendis Turgut Toydemjr'in PİRAMİT MİMARLIK ŞEHİRCİLİK firmasının projelerini, maket çalışmalarını ve açıklamalarını bulacaksınız. Bu çalışmalarda amacımız yıllardır zor koşullarda çalışan sektörümüzü modern ve hertürlü gelişmeye açık bir küçük Sanayi Sitesine kavuşturmaktır.Katalogda gördüğünüz gibi 340.000 metrekarelik bu alan büyük bir titizlikle etüd edilmiş ve hiçbir yer kaybı olmaksızın tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde .tesislerimiz projelendirilmiştir. Sitemizi oluşturan 3600 atölye ve 360 dükkan, gelecekteki ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde geniş ve ferah olarak planlanmış, buna rağmen sosyal tesisler olarak tanımladığımız otel, cami, spor sahaları, parklar gibi diğer fonksiyonlara da yeterli alanlar verilmiştir. Sitenin en büyük yararı ise, beraber ve yakın olmanın, sorunları topluca halletmede sağladığı güç olacaktır. Ekonomik imkanların birleşimi ile ülkemizde, ayakkabı sanayiinin ve ayakkabıcıların istihdam, ekonomi ve sosyal açıdan önemli bir kesimi oluşturduğunu .kamuoyuna duyurmak ve sorunlarımızı kolaylıkla çözmek imkanına sahip olacağız.
Burada bize manevi katkıları ile destek olan Sayın Başbakanımıza, kredileriyle bizlere güç veren Sanayi Bakanlığımıza, İstanbul Valiliğine, Anakent Belediye Başkanlığımıza, Konfederasyon Başkanlığımıza ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği Başkanlığımıza teşekkürler eder, desteklerinin devamını dileriz.
Ayrıca bizlere her zaman inanan ve bu inançlarını, kooperatifimize
ortak olmak suretiyle birkere daha kanıtlayan tüm üyelerimize de teşekkürü bir borç biliriz.

S.S.İstanbul Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Temmuz 1985

Hakkında

Aykosan, İstanbul’un merkezi noktalarından toplu taşıma veya kolay ve rahat bir trafikle ulaşılabilen konumu, yeterli otoparkları, 36 m2’den 855 m2’ye kadar asma katlı atölye ve teşhir-satış mağazaları, sağlıklı altyapısı ile 2000’li yılların Ayakkabı Kenti ünvanını taşımaktadır. Sektörün önde gelen üreticileri gerek perakende ve gerekse toptan satış yapan firmalara geniş , sağlıklı ve iş güvenliğine uygun alanlarda “yüksek kalite, uygun fiyat” prensibiyle üretim yapmaktadır.

Aykosan’ın kuruluş amacı; Geleneksel olarak Gedikpaşa’da üretim yapan ayakkabı ve yan sanayi esnafını, şehrin içine sıkışmış dar ve sağlıksız atölyelerden çıkarıp, geniş, aydınlık, ferah , işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun iş yerlerine kavuşturmaktır. Mevcut otoyollara ve ana arterlere ulaşımı kolay, site içi yolları geniş , mimari projesi araç girişine ve ürün yükleme ve boşaltmaya uygun, yaşanılır yeşil alanları ve sosyal tesisleri ile AYKOSAN SANAYİ SİTESİ modern bir üretim ve ticaret merkezidir.